PODOKRĘG
PIŁKI NOŻNEJ
W LUBLIŃCU
Jesteś tutaj: PPN Lubliniec ›› AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Podokręg Lubliniec wybrał bezpośrednie podporządkowanie Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Katowicach

W dniu 26.04.2018 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu zadecydowało o istotnej zmianie strukturalnej. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 27 delegatów - 17 mandatariuszy było za podjęciem uchwały o odłączeniu się od Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i bezpośredniej przynależności do Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Jeden głos okazał się nieważny a 9 było przeciw.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów rozpoczęło się chwilą refleksji. Prezes Podokręgu Lubliniec Krzysztof Olczyk po przywitaniu delegatów oraz gości, na czele z prezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Pana Henrykiem Kulą, prezesem Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczącym Komisji Medialnej Śl.ZPN Jerzym Dusikiem - poprosił zebranych o minutę ciszy. W ten sposób uczczono pamięć działaczy zmarłych podczas obecnej kadencji.

Następnie po przedstawieniu przez przedstawiciela firmy Kahlenber Marka Pietruszki programu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków PZPN – PZU rozpoczęły się obrady. Z pośród dwóch zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego - delegat i jednocześnie prezes klubu LKS "MECHANIK" Kochcice Pan Marek Wręczycki otrzymał 23 głosy, natomiast delegat i również prezes klubu LKS "SPARTA" Lubliniec Pan Marek Szwedziński otrzymał 4 głosy, tak więc stosunkiem głosów 23:4 – przewodniczącym Walnego Zebrania Sprawozdawczego został Pan Marek Wręczycki. Na sekretarza Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie delegata LKS "PROMIEŃ" Glinica - Pana Eugeniusza Mnicha.

Wybrana została Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, której przewodniczącym został delegat LKS Wierzbie Pan Wojciech Kaniut i stwierdził, że z 35 delegatów upoważnionych do udziału w Walnym Zebraniu na sali znajduje się 27 delegatów oraz ogłosił, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał.

Powołano także Komisję Uchwał i Wniosków z delegatem klubu "JEDNOŚĆ" Boronów Panem Edwardem Czyżem, jako jej przewodniczącym.

Po wystąpieniu Prezesa Podokręgu Krzysztofa Olczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Ignacego Grabowskiego, Pana Zbigniewa Ormańczyka - przewodniczącego Wydziału Szkolenia a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami pozostałych Wydziałów - Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu jednogłośnie udzieliło absolutorium Prezesowi jak i Zarządowi Podokręgu Lubliniec za okres 2016-2017.

Obecnych 27 delegatów pozytywnie oceniło dotychczasową działalność Podokręgu Lubliniec.

Dziękuję w imieniu własnym oraz Zarządu Podokręgu Lubliniec za udzielone absolutorium i podjęcie ważnej decyzji o bezpośrednim podporządkowaniu Podokręgu Lubliniec Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Katowicach.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

Prośba o uczczenie minutą ciszy śp. Alfonsa Doleżych w dniach 28-29 kwietnia 2018 roku

W związku ze śmiercią śp. Alfonsa Doleżych - Prezesa Podokręgu Lubliniec w latach 2004-2011, proszę o uczczenie Go minutą ciszy przed rozpoczęciem każdego meczu w dniach 28-29 kwietnia 2018 roku.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

Zmarł Alfons Doleżych - Prezes Podokręgu Lubliniec w latach 2004-2011

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Alfonsa Doleżych - Prezesa Podokręgu Lubliniec w latach 2004-2011, działacza sportowego, honorowego i zasłużonego sędziego PZPN.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 28 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 9.30 na Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

Komunikat ze spotkania z Prezesem Śl.ZPN w Katowicach

Komunikat ze spotkania z Prezesem Śl.ZPN w Katowicach

Środa 25 kwietnia 2018 (Aktualności)

W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Restauracji "ANTARES" w Lublińcu odbyło się spotkanie z Prezesem Śl.ZPN w Katowicach Henrykiem Kulą. Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych Stefana Jelonka – Prezesa Honorowego KS "UNIA" Kalety i Krzysztofa Seweryna – Wiceprezesa Śl.ZPN w Katowicach i Prezesa Podokręgu Bytom - przystąpiono do zasadniczego celu spotkania.

Prezes Podokręgu Lubliniec poinformował o bieżącej pracy Zarządu Podokręgu, o organizowanej Kursokonferencji dla trenerów i instruktorów piłki nożnej, o XX turnieju halowym trampkarzy, finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Lubliniec oraz o udziale drużyn młodzieżowych "JEDNOŚĆ" Boronów oraz "HERKULES" Kochanowice w rozgrywkach "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku".

Omówione również zostały sprawy zgłaszane w związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Sprawozdawczym Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 w Restauracji "ANTARES" w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 79. Uczestniczący w spotkaniu Prezes Śl.ZPN w Katowicach Henryk Kula poruszył sprawy związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży, w tym o Mobilnej Akademii Młodych Orłów, proponowanych zmian dotyczących transferów dzieci i młodych zawodników od 12 do 21 roku życia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o planach wprowadzenia sędziego klubowego, który mógłby prowadzić zawody młodzieżowe i sędziować na linii do klasy A włącznie.

Prezes Henryk Kula poinformował o planach finansowych dla Klubów związanych z pokryciem opłat w rozgrywkach młodzieżowych oraz o planowanych zmianach organizacyjnych od 2020 roku, dotyczących rozgrywek od IV ligi w dół.

Bardzo istotną informacją, którą przekazał Prezes Śl.ZPN w Katowicach to odłączenie się w Podokręgu Skoczów od struktur BOZPN. Decyzją delegatów Walnego Zebrania Sprawozdawczego Podokręgu Skoczów został on podporządkowany bezpośrednio pod strukturę Śl.ZPN, tak organizacyjnie jak i finansowo.

W związku z tym planowane przez Zarząd Podokręgu Lubliniec wprowadzenie w porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu punktu "16. Podjęcie uchwały o odłączeniu Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu ze struktury Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie i włączenie Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu bezpośrednio pod Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach" wydaje się decyzją zasadną.

W tym miejscu pragnę poinformować, że z chwilą podjęcia pozytywnej przez Delegatów decyzji o odłączeniu Podokręgu Lubliniec ze struktur CzOZPN, Podokręg Lubliniec będzie organizacyjnie jak i finansowo bezpośrednio podlegał pod Śl.ZPN w Katowicach. Rozgrywki drużyn z naszego Podokręgu w kl. okręgowej odbywałyby się bez zmian na dotychczasowych zasadach, do czasu reorganizacji rozgrywek, tj. od 2020 roku.

Osobiście dziękuję za obecność Prezesa Śl.ZPN w Katowicach na zebraniu, które odbyło się w doskonałej, merytorycznej atmosferze a forma kontaktu osobistego spełniła oczekiwania uczestników.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

Przypomnienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00

Szanowni Delegaci Klubów
Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu

Przypominam, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu, odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w  Restauracji „ANTARES” w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 79.

W załączeniu projekt porządku i regulaminu obrad.

Serdecznie zapraszam.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

LKS WARTA Kamieńskie Młyny zwycięzcą meczu finałowego Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Lubliniec

W dniu 4 kwietnia 2018 roku o godz. 16:30 na stadionie KS "UNIA" Kalety odbył się mecz finałowy pomiędzy LKS WARTA Kamieńskie Młyny a MLKS Woźniki. Wynik meczu po dogrywce 1:1, a po serii rzutów karnych mecz zakończył się wynikiem 4:2 na korzyść LKS WARTA Kamieńskie Młyny.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

Ważna informacja!

Ważna informacja!

Piątek 30 marca 2018 (Aktualności)

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rozgrywek sezonu wiosennego Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu informuje, że zaistniała pilna potrzeba wzmocnienia stanu osobowego Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób z terenu Podokręgu Lubliniec do działania w w/w gremiach statutowych na adres: oc@lubliniec.pl.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

Ważna informacja! - V Memoriał im. Jerzego Wyrobka został odwołany!

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Lublińcu informuje, iż V Memoriał im. Jerzego Wyrobka dla zawodników rocznika 2007 i młodsi, który miał odbyć się w dniu 25.03.2018 roku (niedziela) o godzinie 9.30 - został odwołany.

 Przewodniczący Wydziału Szkolenia                                                             Prezes Podokręgu Lubliniec
               Zbigniew Ormańczyk                                                                                      Krzysztof Olczyk       

 

Ważna informacja!

Ważna informacja!

Czwartek 15 marca 2018 (Aktualności)

Przypominamy Klubom Podokręgu Lubliniec o wpłacie do kasy lub na konto Podokręgu Lubliniec kwoty 120,00 zł., tj rocznej składki członkowskiej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach do dnia 28 marca 2018 roku.

Składka ma być wpłacona wyłącznie do kasy lub na konto Podokręgu Lubliniec.

Prezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk          

TERMINY  RUNDY  WIOSENNEJ  SEZONU  2017/18

TERMINY RUNDY WIOSENNEJ SEZONU 2017/18

Środa 7 marca 2018 (Aktualności)

Skontaktuj się z nami

PODOKRĘG
Piłki Nożnej w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
woj. Śląskie
Telefon:
(34) 356 35 54
Faks:
(34) 356 35 54
E-mail:

Polecamy